چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 2 55

چتکه های اصلاح وسیله ای برای افزایش کیفیت اصلاح است. مراحل ساده ای برای نگهداری چتکه اصلاح بمنظور افزایش عمر آن وجود دارد.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 1 39
چتکه اصلاح را بشویید. قبل از استفاده بهتر است با آب صابون یا شامپو تمیز شود.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 2 55
چتکه را در هنگام اصلاح خیلی محکم فشار ندهید. برخی به اشتباه تصور می کنند با فشار دادن چتکه بهتر کف می زنند. نوک چتکه را با حرکات دورانی استفاده کنید.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 3 52

 

فقط از قسمت وسط چتکه استفاده نکنید و لبه های چتکه را هم درگیر کنید.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 4 52
بعد از استفاده برس را بشویید. بعد از اصلاح موهای چتکه حاوی مقدار زیادی صابون یا کرم است. موهای چتکه را زیر آب گرم گرفته تا تمیز شود.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 5 51
برس را در محلی خشک نگهداری کنید. بعد از استفاده اجازه دهید تا چتکه خشک شود وبعد در محلی مناسب بگذارید.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 6 50
از استند اصلاح استفاده کنید.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 7 50
جوشاندن چتکه به این طریق به آن آسیب می زند.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 8 43
چتکه را در محلول به نسبت ۵۰:۵۰ آب و سرکه یا محول بوراکس برای حدود دو دقیقه فرو کنید و اجازه دهید تا صابون یا کرم برطرف شود.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 9 35
تنها کرم ها و صابون های اصلاح را برای چتکه اصلاح استفاده کنید. کرمهایی که برای چتکه اصلاح طراحی نشده اند حاوی مواد شیمیایی اند که برای موهای چتکه مضر و در دراز مدت چتکه را فرسوده می کند.

 

چتکه اصلاح چتکه اصلاح چتکه اصلاح 10 29
چتکه اصلاح را در هنگام جابجایی در محفظه ای بسته قرار دهید.

دیدگاه بگذارید