خشک کردن مو

خشک کردن مو کاری ساده بنظر می رسد اما اگر مو بطور ناصحیحی خشک شود می تواند منجر به مجعد شدن، شل شدن یا بهم پیچیدن مو شود. انواع موهای مختلفی وجود ندارد و هر کدام نیازمند مراقبتی خاص است. این مقاله برخی نکات راجع به نحوه خشک کردن و سشوار کردن موهای صاف، فر و وز را توضیح می دهد.

خشک کردن مو

سشوار کردن موهای فر ، موجدار و وز

وسایل مورد نیاز: موی فر با موی صاف متفاوت است و نیازمند نگهداری خاص است. ابزار مورد نیاز:

موهای پیچیده و درهم را شانه کنید. از انتهای مو شروع و به ریشه ها بروید. از شانه دندانه درشت استفاده کنید.

مقداری تقویت کننده را به مو بزنید. اینکار را زمانیکه موها خیس هستند انجام دهید. مقدار آب اضافی مو را بگیرید.

مقداری ژل حالت دهنده به موها بزنید. ژل را با انگشتان یا شانه دندانه پهن به موها بزنید. از ریشه ها شروع و به انتهای مو بروید. زمانیکه ژل را زید، موهای فر را تکانی دهید. این کار آنها را شکل دهی می کند.

دیفیوزر را به نازل سشوار وصل کنید. دیفیوزر به پخش گرما کمک می کند و مانع وزی موها می شود. دیفیوزر به شکل دهی موها کمک می کند.

موها را از ریشه با درجه حرارت پایین سشوار کنید. از سرعت متوسط سشوار استفاده کنید. انتهای مو را سشوار نکنید. این قسمت خشک ترین قسمت مو است. بنابراین حرارت کمتری را روی آن بکار برید.

بعد از خشک کردن مو مقداری روغن یا سرم به موها بزنید. روغن یا سرم را میان موها با استفاده از انگشتان یا شانه دندانه درشت بزنید. از خط مو شروع کرده و به عقب برگردید.

سشوار موهای فرفری

وسایل مورد نیاز: این موها شکننده و مستعد صدمه دیدن هستند. اگر این نوع مو را دارید می بایست  چند مرحله اضافی جهت محافظت مو در مقابل سشوار را انجام دهید. در اینجا وسایل مورد نیاز عبارتند از:

موها را شانه کنید. با شانه دندانه درشت انتهای موها را شانه کنید. اگر موهای تان درهم و پیچ ندارد می توانید مستقیما از ریشه مو شانه کنید.

محصولات مو را درحالی که مو هنوز خیس است استفاده کنید. اگر می خواهید به بیرون سشوار کنید از موس یا فوم حالت دهنده استفاده کنید. اگر می خواهید موها را بعدا صاف کنید از سرم یا کرم حالت دهنده استفاده کنید. اینکار از مو بیشتر محافظت می کند.

اجازه دهید تا مو خشک شود. اگر موها را در حالی که خیس است سشوار کنید ممکن است موها را به اصطلاح پخته و صدمه بزنید.

محافظ حرارتی به مو بزنید. موهای فرفری شکننده اند و حرارت زیاد سشوار می تواند به آن صدمه بزند.

با تنظیم حرارت متوسط یا کم سشوار، موها را خشک کنید. نازل سشوار را در ۱۶ سانتیمتری مو نگه دارید. فاصله نزدیک تر مو را می سوزاند (حتی با اسپری محافظتی در مقابل حرارت).

  • پایین نگهداشتن نازل سشوار مانع وزی مو می شود.

سشوار کردن موی صاف

وسایل مورد نیاز: مراقبت از موی صاف راحت است اما اگر مراقب نداشید شل می شود. در اینجا به شما طریقه سشوار کردن موهای صاف را نشان می دهیم. همچنین به شما نکاتی را که به مو حجم کمتری بدهد را آموزش می دهیم.  وسایل مورد نیاز:

مو را با حوله خشک کنید. آب مو را با حوله بگیرید. این کار رطوبت اضافی را گرفته و به خشک شدن سریع مو کمک می کند.

مقداری موس یا کرم حالت دهنده بزنید. اگر می خواهید حجم مو را اضافه کنید از موس استفاده کنید. از کرم صاف کننده مو برای خشک کردن و ترمیم موی صدمه دیده استفاده کنید.

نازل سشوار را زده و مو را با حرارت متوسط خشک کنید. سشوار را روی سرعت زیاد تنظیم کنید. سشوار را رو به پایین نگه دارید. ۸۰% خیسی مو را خشک کنید و بعد سشوار را خاموش کنید.

  • نازل به جریان مستقیم هوا کمک می کند و موها را از حرارت سشوار ایمن نگه می دارد.

لایه های خارجی مو را جمع و پنس بزنید.

لایه های پایینی مو را سشوار کنید. نازل را رو به پایین و با برس گرد موها را سشوار کنید.

پنس مو را برداشته و لایه بالای مو را سشوار کنید. برس را میان موهای در حال خشک حرکت دهید و نازل را رو به پایین نگه دارید.

اگر لازم است به مو حالت بدهید. اگر می خواهید انتهای را مو موجدار کنید، برس گرد را میان سمت داخلی مو حرکت دهید. ابتدا موها را با استفاده از حرارت متوسط و بعد با حرارت سرد حالت دهید.

  • انتهای مو را با حرکت برس گرد میان موها فر دهید. برس را چرخانده تا انتهای مو تاب بخورد. انتهای مو را با حرارت متوسط و بعد سرد سشوار کنید. هوای سرد به تثبیت فر کمک می کند
  • اگر می خواهید انتهای مو صاف باشد می بایست رو به پایین با سشوار برس کنید.

دیدگاه بگذارید