دسته تیغ دسته تیغ نحوه انتخاب دسته تیغ مناسب 2 54

 

برای دسته تیغ انواع آپشن ها از نظر وزن و طراحی دسته وجود دارد که می تواند انتظارات شما را برآورده کند. دسته تیغی را انتخاب کنید متعادل باشد و راحت گرفته شود. دسته تیغ

 

دسته تیغ دسته تیغ نحوه انتخاب دسته تیغ مناسب 1 38

 

به اندازه دسته و وزن دسته تیغ توجه داشته باشید. دسته تیغ می بایست در دست راحت صورت را اصلاح کند. اگر دسته تیغ تان خیلی سبک است می بایست فشار بیشتری روی پوست وارد آورید. اگر خیلی سنگین باشد ممکن است فشار ناخواسته زیادی را وارد کنید.

 

دسته تیغ دسته تیغ نحوه انتخاب دسته تیغ مناسب 2 54

 

به بالای دسته تیغ نگاه کنید و مطمئن شوید که تیغه ها در هر دو سمت برابرند. مطمئن شوید که فاصله بین تیغه و میله ایمنی در هر دوسمت مناسب و یکنواخت است. در غیر اینصورت امکان بریدن پوست حین اصلاح وجود دارد.

 

 

دیدگاه بگذارید