lens

 

لنز

قبل دست زدن به لنز دستهایتان را تمیز و خشک کنید: دستهایتان را با صابون شسته و کاملا خشک کنید. باقیمانده ماده شونده روی دست می تواند بر سلامت و تمیزی لنز تاثیر بگذارد.

لنزها را قبل از آرایش چشم روی چشم گذارید: اجزا ریز مواد آرایشی خارج چشم می تواند  لایه نازکی را روی چشم ایجاد کند. ابتدا لنزها را بگذارید تا از قرار گرفتن ذرات مواد بر روی لنزها و صدمه دیدن چشم ها اجتناب شود.

قبل از پاک کردن آرایش چشم لنزها را بردارید: شیر پاکن ها مخصوصا آنهایی بر پایه روغن هستند می توانند بدین منظور کمک کنند.

از محافظ لنز یا محلول آن جهت پاک کردن و برداشتن اجزاء مواد آرایشی روی لنز استفاده کنید: اجزاء آرایشی می تواند بر کارایی و راحتی لنز اثر بگذارد. توجه داشته باشید که ریمل های ضد آب بسختی از روی لنز پاک می شوند.

تا جایی که ممکن است آرایش چشمتان را پاک کنید: با بورس ها مخصوص محل را نظافت و مواد آرایشی را پاک کنید.

لوازم آرایشی تان را در اختیار کسی قرار ندهید: باکتریهای خطرناکی روی چشم وجود دارند که ممکن است به چشم های فرد دیگر صدمه بزند.

خط چشم را خارج از خط مژه بزنید: مواد انباشته شده این مواد می تواند بهمراه اشک چشم را ناراحت کند.

اگر از مقدار مواد آرایشی زیادی استفاده و یا چشم های حساسی دارید لنزهایتان را زود به زود عوض کنید: اگر لنزهایتان کثیف شد آن را عوض کنید.

دیدگاه بگذارید