اصلاح موی بینی اصلاح موی بینی روش های اصلاح موی بینی 2 2

اصلاح موی بینی : موهای بینی بخشی از سیستم ایمنی بدن هستند. زمانیکه از بینی نفس می کشید باعث می شود غبارها، باکتری ها و دیگر آلودگی ها در این موها گیر بیفتد. بینی دو نوع مو دارد: موهای مژکدار میکروسکپی و موهای زبر که ممکن است از بینی بیرون بزند. اگر داری این موهای زبر هستید و از نمایان شدنشان خجالت می کشید می توانید به سرعت و آسانی آنها را برطرف کنید. فقط باید مواظب باشید تا به پوست حساس داخل بینی صدمه نزنید.

استفاده از قیچی مخصوص لب بری

اصلاح موی بینی اصلاح موی بینی روش های اصلاح موی بینی 1 2

این قیچی ها دارای نوکی گرد هستند که برای پیرایش مو در محل های حساس مانند بینی و گوش ها استفاده می شوند.
• این قچی ها را می توان در فروشگاه های آرایشی پیدا کرد.

• هر چند این قیچی نوک گردی دارد ولی باز هم باید مواظب بود تا به بینی صدمه نزنید.

انتخاب بین تریمر دستی و برقی

اصلاح موی بینی اصلاح موی بینی روش های اصلاح موی بینی 2 2

هر دو نوع دارای تجهیزاتی برای استفاده در قسمت هایی مانند ابروها و ریش ها است.
• تریمرهای دستی دارای باطری یا دوشاخ نیستند. این نو تریمر منجر به خارش کمتر بینی بعلت لرزش ترمیر است. تریمرهای دستی معمولا مستلزم استفاده هر دو دست است.
• تریمرهای برقی سریعتر و بهتر موها را برش می زنند. اکثر تریمرهای برقی با یک دست استفاده می شوند.
• قبل از استفاده تریمرهای دستی و برقی دستورالعمل سازنده را به دقت بخوانید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

اصلاح موی بینی اصلاح موی بینی روش های اصلاح موی بینی 3 1

در مقابل آینه سر را به عقب کج کنید. تریمر می بایست براحتی در داخل بینی قرار گیرد و تریمر را داخل بینی فشار ندهید.
• تیغه های تریمر بینی طوری پوشش داده شده اند که هرگز با پوست حساس بینی تماس پیدا نمی کنند. هرچند ممکن است مویی از ریشه کنده شده و ایجاد درد کند.
• تریمر را خیلی وارد بینی نکنید. هدف از بین بردن موهایی است که از بینی بیرون زده است.

اصلاح موی بینی اصلاح موی بینی روش های اصلاح موی بینی 4 2

بعد از استفاده تریمر را تمیز کنید. برخی از تریمرها را می توان با آب تمیز کرد.

استفاده از موچین

اصلاح موی بینی اصلاح موی بینی روش های اصلاح موی بینی 5 2

موچین سرکجی را که با آن راحت هستید بردارید.
مقابل آینه بیاستید و موهایی که می خواهید از ریشه درآورید انتخاب کنید.
در پایان هم موچین را با آب و صابون تمیز کنید.

دیدگاه بگذارید