خط چشم

سر کردن منظم خط چشم استفاده از آن را بهینه می کند. مطمئن شوید که از تکنیک بهداشتی موثری برای تراشیدن خط چشم بدون خرد شدن استفاده کرده اید.

 

فریز کردن خط چشم و نظافت مداد تراش

خط چشم خط چشم طریقه تراشیدن خط چشم مدادی 4 41

 

خط چشم را برای پنج دقیقه در فریزر بگذارید. بمنظور اجتناب از خرد شدن مداد قبل از تراشیدن، آن را در فریزر بگذارید تا محکم تر شود. اگر خط چشم مدادی ضخیم تری دارید ممکن است لازم باشد زمان بیشتری در فریزر باشد.

 

خط چشم خط چشم طریقه تراشیدن خط چشم مدادی 2 42

 

پنبه یا گوش پاک کن را به الکل آغشته کنید. الکل باعث از بین رفتن عفونت و میکروبهایی که در مداد تراش وجود دارد می شود. این باکتری ها می تواند برای چشم ها مضر باشد .

 

خط چشم خط چشم طریقه تراشیدن خط چشم مدادی 3 41

 

مداد تراش را نظافت کنید. تیغه های درونی مداد تراش را با پنبه یا گوش پاک کن آغشته به الکل نظافت کنید.

 

تراشیدن خط چشم

خط چشم خط چشم طریقه تراشیدن خط چشم مدادی 4 41

 

خط چشم را از فریزر خارج کنید. اگر هنوز نرم است دوباره در فریزر بگذارید.

 

خط چشم خط چشم طریقه تراشیدن خط چشم مدادی 6 40

 

خط چشم را در مداد تراش بگذارید.

 

خط چشم خط چشم طریقه تراشیدن خط چشم مدادی 5 40

 

خط چشم را تیز کنید. مداد را در مدادتراش بچرخانید.

 

خط چشم خط چشم طریقه تراشیدن خط چشم مدادی 7 40

 

خط چشم را از مداد تراش خارج کنید.  بعد از اینکه به اندازه مناسبی تیز شد مداد را خارج کنید.

 

خط چشم خط چشم طریقه تراشیدن خط چشم مدادی 8 33

 

همچنین می توانید خط چشم را با چاقو یا تیغ بتراشید.

 

دیدگاه بگذارید