آیا لاک های ناخن شما خشک شده اند؟ دست نگهدارید، آنها را دور نریزید. فقط با چند ترفند می توانید دوباره آنها را احیا و استفاده کنید.

روش اول: تغییر روش نگهداری

 

لاک ناخن [object object] چگونه از خشک شدن لاک ناخن جلوگیری کنیم 1

 

  • زمانیکه از برس لاک استفاده نمی کنید درپوش را روی شیشه لاک نگهدارید. نبستن در لاک مهمترین علتی است که باعث خشک شده لاک می شود. زمانیکه استفاده از رنگی را متوقف و سراغ لاک دیگری می روید درب آن را باز رها نکنید. فراموش نکنید که لاک ناخن را طوری می سازند که در هنگام تماس با هوا سریع خشک شود می خواهد روی ناخن شما باشد یا نه. محکم بستن در مهم است. شل بستن باعث نفوذ هوا به داخل شیشه می شود.

لاک ناخن [object object] چگونه از خشک شدن لاک ناخن جلوگیری کنیم 2

 

  • لاک را در مکانی خنک و تاریکی مانند یخچال نگهداری کنید. گرما و نور دشمن لاک است. برای افزایش عمر لاک سعی کنید آن را در جایی دور از نور خورشید و منابع تولید حرارت نگهداری کنید. اگر در اتاقتان یخچال دارید لاک را در آنجا یا در کمدی در بسته نگهداری کنید.

لاک ناخن [object object] چگونه از خشک شدن لاک ناخن جلوگیری کنیم Un3titled

 

  • لاک ناخن را هر چند روز بهم بزنید. لاکی که برای مدت زیادی تهنشین کند کیفیتش پایین می آید. جهت اجتناب برای چند دقیقه لاک را در دستانتان بچرخانید. اگر بطور منظم ناخن هایتان را لاک می زنید, آن را در هنگام استفاده هم بزنید. هر دو تا چهار روز لاک را برای چند ثانیه هم بزنید. لاک را به آرامی تکان دهید چون تکان دادن سریع حباب هایی را ایجاد می کند که لاک را برای استفاده بعدی نامناسب می کند.

لاک ناخن [object object] چگونه از خشک شدن لاک ناخن جلوگیری کنیم Unt4itled

 

  • در و رزوه شیشه لاک کثیف را تمیز کنید. رزوه های مارپیچ روی دهانه شیشه لاک که درپوش روی آن می چرخد می تواند بر درزبندی درپوش و نفوذ هوا اثر بگزارد. نظافت این قسمتها زیاد سخت نیست. ببینید: ۱- گوش پاک کن یا وسیله ای مشابه را با استون یا لاک پاک کن مرطوب کنید. لازم نیست آن را در آستون فرو ببرید. ۲- نقاط کثیف درپوش را به آرامی تمیز کنید. لاک خشک شده می بایست شروع به حل شدن کند. اگر لازم شد دوبار گوش پاک کن را با استون مرطوب کنید. و با تمیز کردن درپوش بوسیله دستمال کار را تمام کنید. ۳- سعی کنید مایع لاک پاک کن به داخل لاک نریزد چون بر بافت لاک تاثیر گذاشته یا حتی ممکن است کل شیشه لاک را خراب کند.

روش دوم: بازیابی لاک خشک شده

لاک ناخن [object object] چگونه از خشک شدن لاک ناخن جلوگیری کنیم Un5titled

 

  • چند قطره مایع رقیق کننده لاک را داخل شیشه بریزید. اگر شیشه لاکی دارید که به تازگی خشک شده لازم نیست آن را دور بیندازید. روش های ساده ای وجود دارند که بتوانید لاک را جهت استفاده احیا کنید. آسان ترین راه افزودن مقدار کمی محلول رقیق کننده لاک است. بوسیله قطره چکان چند قطره بریزید (زیاده روی نکنید).

لاک ناخن [object object] چگونه از خشک شدن لاک ناخن جلوگیری کنیم Unti6tled

  • برای ترکیب خوب تکان دهید. لحظه ای که مقدار کمی محلول رقیق کننده لاک ریختید, درپوش شیشه را بسته و به آرامی تکان دهید. حتی می توانید شیشه را برعکس کرده و با استفاده از برس محتویات شیشه را هم بزنید. محلول می بایست به آرامی لاک خشک شده را شل کند. اگر لاک هنوز خیلی خشک است, محلول رقیق کننده بیشتری را اضافه و هم زدن را ادامه دهید.

لاک ناخن [object object] چگونه از خشک شدن لاک ناخن جلوگیری کنیم Unti7tled

 

  • از برق ناخن یا لاک شفاف استفاده کنید. اگر مایع رقیق کننده ندارید می توانید با افزودن برق ناخن به شیشه خشک شده همان نتیجه را بگیرید. فقط چند قطره برق ناخن بریزید و شیشه را تا زمان رقیق شدن هم بزنید. توجه داشته باشید که اینکار بر رنگ لاک تاثیر می گذارد.

لاک ناخن [object object] چگونه از خشک شدن لاک ناخن جلوگیری کنیم U8ntitled

 

  • از آستون یا لاک پاک کن استفاده نکنید. لاک پاک کن فقط لاک خشک را به مایع تبدیل می کند و شیشه لاک را به مخلوط آبکی تبدیل می کند که بخوبی روی ناخن قرار نمی گیرد.

 

دیدگاه بگذارید