زیرسازی مایع

استفاده از زیرسازی مایع در ابتدا نیازمند کمی مهارت است اما با کمی تمرین می توان به آن دست یافت. این مقاله به شما سه راه مختلف برای استفاده از زیرسازی مایع را آموزش می دهد.

استفاده از زیرسازی مایع با انگشتان

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 1 16

 

صورت تان را تمیز و مرطوب کنید. صورت را با تمیزکننده معمولی شسته و خشک کنید. اگر دارای پوستی خشک هستید، از مرطوب کننده استفاده کنید و چند دقیقه قبل از زیرسازی صبر کنید. اگر عجله داشتید و مقدار زیادی مرطوب کننده استفاده کردید قبل از زیرسازی با دستمال کاغذی مرطوب کننده اضافی را بردارید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 2 16

مقداری کمی زیرسازی را روی دست بزنید.اگر لازم شد بیشتر بزنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 3 15

با انگشتان زیرسازی را به صورت بزنید. پیشانی، گونه ها ، بینی  و چانه را بزنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 4 14

از انگشتان برای پخش کردن زیرسازی روی پوست استفاده کنید. با انگشتان یا استفاده از پد آرایشی قسمت های ناهماهنگ پوست (از نظر رنگ)  را تا محو شدن بصورت دورانی حرکت دهید و زیرسازی با پخش کنید. اگر نیازمند پوشش بیشتری هستید زیرسازی بیشتری به صورت بزنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 5 13

زیرسازی لبه ها را پخش کنید. زیرسازی خط فک، خط مو و اطراف گوش ها را جهت اجتناب از جاماندن پخش کنید. اگر اسفنج دارید از آن برای خط فک با ضربه های کوتاه استفاده کنید. اگر متوجه تغییر رنگ در خط فک شدید ، ممکن است نیازمند رنگ متفاوت زیرسازی باشید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 6 16

تثبیت زیرسازی: ۲-۳ دقیقه صبر کنید تا زیرسازی خشک شود. اگر هنوز مرطوب است، صورت را با دستمال کاغذی پاک کنید. بقیه آرایش را انجام و بعد زیرسازی را با پودر تثبیت کنید. پودر را با ابر استفاده و آرایش تان تمام روز باقی می ماند.

استفاده از زیرسازی مایع با اسفنج

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 7 17

اسفنج مناسب را انتخاب کنید. اکثر اسفنج های معمولی برای استفاده زیرسازی مایع تخم مرغی شکل اند که فومی ضد میکروب است.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 8 12

صورت را تمیز و مرطوب کنید. محصولات معمولی را استفاده و اجازه دهید چند دقیقه ای مرطوب کننده کاملا جذب شود. برای نتیجه بهتر است در ابتدا از پرایمر استفاده کنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 9 10

اسفنج را مرطوب کنید. اسفنج را کامل در آب کنید و مطمئن شوید که کاملا خیس است. بعد  اسفنج را فشار دهید طوریکه نمناک باشد اما خیس نباشد. می توانید اسفنح را دور حوله یا پارچه ای بپیچانید تا آب اضافی آن خارج گردد.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 10 10

مقدار کمی زیرسازی را پشت دست بزنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 11 9

مقداری از اسفنج را به آرامی در زیرسازی فر ببرید. اسفنج را چند دقیقه عقب و جلو کنید تا اینکه سطح آن از لایه ای یکنواخت زیرسازی پوشیده شود.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 12 8

زیرسازی را با استفاده از اسفنج به صورت بزنید. از اطراف بینی وگونه ها شروع کنید و با ضربات سریع و کوتاه ادامه دهید تا زمانیکه تمام صورت را یکنواخت پوشش دهید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 13 7

اسفنج را در نواحی که نیازمند پوشش بیشتری هستید بکاربرید. با استفاده از حرکات سریع و کوتاه زیرسازی اضافی را پخش کنید. همچنین می توانید به راحتی با استفاده از اسفنج، زیرسازی را زیر چشم ها بکار برید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 14 6

زیرسازی لبه ها  (خط مو، خط فک و گوش ها) را پخش کنید. همچنین می توانید از نوک اسفنج با ضربات بالا وپایین برای اطراف خط فک استفاده کنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 15 6

زیرسازی را تثبیت کنید. جهت خشک شدن زیرسازی ۲-۳ دقیقه صبر کنید. جایی که لازم است با دستمال کاغذی پاک کنید و بقیه آرایش را انجام دهید. با ابر یا برس پودر را استفاده کنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 16 5

اسفنج را تمیز کنید. در پایان اسفنج را در آب فروکرده و آبش را بگیرید و اجازه دهید خشک شود. می بایست اسفنج را با صابون یا شامپوی ملایم تمیز بشویید.

استفاده از زیرسازی مایع با برس زیرسازی

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 17 4

 

برس مناسب را انتخاب کنید. انواع برس ها را می توان برای زیرسازی استفاده کرد ولی بهترین انتخاب برس متراکم با سری صاف است که مخصوص زیرسازی طراحی شده است.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 18 4

آماده سازی پوست: صورت را تمیز و مرطوب کنید. چند دقیقه اجازه دهید تا کاملا جذب شود و مرطوب کننده اضافی را با دستمال پاک کنید. برای نتیجه بهتر می توانید در این لحظه از پرایمر آرایشی استفاده کنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 19 3

نوک برس را در زیرسازی فر ببرید. فقط می خواهید از نوک برس ها استفاده کنید. برس را در زیرسازی غوطه ور نکنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 20 3

زیرسازی را روی صورت استفاده کنید. با استفاده از حرکات دورانی از بینی، گونه ها، چانه و پیشانی شروع کنید. با استفاده از ضربات کوتاه و سریع، نواحی مرکزی را تا لبه های صورت کار کنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 21 3

زیرسازی را در لبه های خط مو، خط فک و گوش ها پخش کنید.  

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 22 2

زیرسازی را تثبیت کنید. ۲-۳ دقیقه صبر کنید تا زیرسازی خشک شود. بقیه آرایش را انجام دهید. بعد با استفاده از پودر و ابر یا برس آرایش را تثبیت کنید.

زیرسازی مایع زیرسازی مایع چگونگی استفاده از زیرسازی مایع 23 2

برس را تمیز کنید. برس را با استفاده از دستمال کاغذی پاک کنید. هفته ای یکبار برس را با استفاده از شامپو تمیز کنید.

دیدگاه بگذارید