خط چشم مایع خط چشم مایع طریقه استفاده از خط چشم مایع 654

 

خط چشم مایع به شما تیره ترین خط مژه را می دهد.

 

استفاده از خط چشم مایع

خط چشم مایع خط چشم مایع طریقه استفاده از خط چشم مایع 654

 

انتخاب خط چشم مایع: خط چشم مایع شامل دو نوع اصلی است: ماژیکی و مویی

خط چشم ماژیکی همانند خودکار خط چشم مایع به نوک تغذیه می شود.

خط چشم مویی مانند لاک ناخن دارای بطری و برس است. برس را با وارد کردن میان خط چشم مایع درون بطری به چشم می زنند.

 

خط چشم مایع خط چشم مایع طریقه استفاده از خط چشم مایع 2 41

 

آماده سازی پلک ها: خط چشم را بعد از سایه چشم و قبل از ریمل استفاده کنید . برای ماندگاری آرایش به پلک ها پرایمر بزنید.

 

خط چشم مایع خط چشم مایع طریقه استفاده از خط چشم مایع 3 39

 

در محل مناسبی قرار بگیرید. تا بتوانید بدون اینکه دست تان تکان بخورد و خط چشم موجدار شود کارتان را انجام دهید.

 

خط چشم مایع خط چشم مایع طریقه استفاده از خط چشم مایع 4 39

 

چند نقطه را ترسیم کنید. خط چشم مایع را با یک خط نکشید. ابتدا نقاط کوچک را در امتداد خط مژه ترسیم  کنید.

 

خط چشم مایع خط چشم مایع طریقه استفاده از خط چشم مایع 5 38

 

نقاط را بهم وصل کنید. با ضرباتی کوتاه و ملایم نقاط را بهم وصل کنید.

 

خط چشم مایع خط چشم مایع طریقه استفاده از خط چشم مایع 6 38

 

افزودن دنباله: بدون توجه به خط چشمی که استفاده کردید می توانید دنباله ای کوچک را در لبه خارجی پلک ایجاد کنید.

 

استفاده از خط چشم های کرمی

 

خط چشم مایع خط چشم مایع طریقه استفاده از خط چشم مایع 7 38

 

خط چشم کرمی مانند خط چشم مایع نیست. این خط چشم ها با برسی نازک استفاده می شوند. خط چشم های مایع نرم تر از مداد هستند.

 

 

دیدگاه بگذارید