مانیکور

مانیکور شامل پر کردن، شکل دادن به لبه ناخن، کشیدن و قطع کردن پوست مردۀ صفحۀ ناخن، درمان، ماساژ دست و استفاده از لاک ناخن است. مانیکور یک کار زیبایی آرایشی و بهداشتی بر روی ناخن‌های دست است که در خانه یا سالن زیبایی انجام می‌شود.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 1 46

 

شستن و خشک کردن دست ها

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 2 62

 

دست هارا روی میز بدور حوله ای قرار دهید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 3 59

 

مقداری آب ولرم را در کاسه ای بزرگ بریزید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 4 59

 

پوست های مرده دست را لایه برداری و دست ها را شسته و خشک کنید. می توانید لایه بردار را با استفاده از شکر، چند قطره صابون مایع و روغن درست کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 5 58

 

لاک قدیمی را با استفاده از پنبه و لاک پاک کن تمیز کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 6 55

 

ناخن ها را به آرامی سوهان کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 7 55

 

مقداری نرم کننده به پوست دور ناخن زده و دست ها را در کاسه کوچک آب ولرم صابونی فرو کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 8 47

 

پوست های دور ناخن را با پوشر به عقب برانید. از پوشر فلزی استفاده نکنید و پوسته ها را نبرید. این کار سبب عفونت می شود. مطمئن شوید که همه وسایل را استریل کرده اید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 9 40

 

دوباره دست ها را شسته و خشک کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 10 34

 

کرم دست را با ماساژ به انگشتان و دست ها بزنید.

 

مانیکور روغن گرم

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 11 33

 

مقداری روغن در کاسه ای کوچک بریزید. بهتر است از روغن های بادام، هسته انگور و آفتابگردان  استفاده کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 12 26

 

روغن را گرم کنید. کاسه کوچک روغن را در آب داغ بریزید. این کار روغن را گرم می کند.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 13 25

 

لاک قبلی را پاک کنید. از لاک پاک کن برای اینکار استفاده کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 14 20

 

ناخن ها را سوهان بکشید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 15 20

 

از کرم جلا دهنده استفاده کنید. مقدار کمی روی ناخن زده و ماساژ دهید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 16 17

 

دست ها را اسکراپ و ماساژ دهید. برای پاک کردن از حوله ای داغ استفاده کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 17 15

 

دست ها را در روغن فرو ببرید. ابتدا نوک انگشتان را وارد کاسه روغن کنید. دست ها سه دقیقه در روغن باشند.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 18 13

 

یک دست را از روغن خارج کنید. پوسته های ناخن را با حرکات دایره ای چاقوی مانیکور بردارید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 19 8

 

پوست های ناخن را با استفاده از چوبی باریک به عقب هل دهید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 20 7

 

روغن اضافی را پاک کنید. از آب گرم و حوله برای پاک کردن روغن اضافی دست ها استفاده کنید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 21 9

 

دست ها را ماساژ دهید.

 

مانیکور مانیکور مراحل مانیکور 22 8

 

ناخن ها را جلا داده و لاک بزنید. از رنگی که دوست دارید استفاده کنید. پوشش پایه ای را زده و صبر کنید تا خشک شود و بعد پوشش دوم را بزنید. در آخر پوشش رویی را برای ایجاد درخشندگی بزنید.

 

 

 

 

دیدگاه بگذارید