مسواک برقی

مطالعات نشان می دهند که هردو مسواک برقی و دستی در بهداشت دندان موثرند. هر چند ممکن است احساس کنید که مسواک برقی در دهان نسبت به نوع دستی  بهتر عمل کند. با دنبال کردن روش های مناسب استفاده از مسواک برقی می توانید دندان ها را سفید و تمیز نگهدارید.

طریقه استفاده

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 1 56

دستگاه را شارژ کنید. اگر مسواک برقی باتری نداشته باشد یا شارژ نباشد نمی توانید از آن استفاده کنید.

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 2 70

نگهداری مسواک: مسواک برقی می بایست دارای موهایی با انتهای گرد، نایلونی و نرم باشد. این موها بعد از مدتی استفاده فرسوده و می بایست بطور منظم مورد بازبینی قرار گیرد.
• مطمئن شوید که موهای مسواک خراب نشده باشند.
• هد مسواک برقی را هر ۳-۴ ماه یا در صورت خرابی عوض کنید.

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 3 68

آماده سازی مسواک: مسواک را زیر جریان آب قرار دهید و خمیر دندان بزنید.

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 4 67

دهان را به چهار بخش تقسیم کنید. دهان را به بخش های بالا ، پایین ، چپ و راست تقسیم کنید. هر قسمت را به دقت مسواک بزنید.

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 5 65

موهای مسواک را در امتداد خط لثه قرار دهید. مسواک را در زاویه ۴۵ درجه خط لثه قرار دهید. موهای مسواک را در تماس با سطح دندان و خط لثه نگه دارید.

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 6 62

سطوح دندان خارجی و داخلی را مسواک بزنید. مسواک را با زاویه ۴۵ درجه در سطوح خارجی دندان های ۲-۳ نگهداشته و با حرکات چرخشی عقب و جلو کنید. بعد از پایان فرایند به سطوح داخلی بروید و همین فرآیند را تکرار کنید.

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 7 62

زبان و کام را مسواک بزنید. اینکار باعث از بین رفتن باکتری ها می شود.

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 8 54

نگهداری مسواک: بعد از مسواک زدن، مسواک را شسته و به محل دستگاه برگردانید.

مسواک برقی مسواک برقی طریقه استفاده از مسواک برقی 9 44

از دهان شویه ها و خمیردندان های فاقد الکل استفاده کنید. دهان شویه ها و خمیردندان های فاقد الکل به مینای دندان و سلامتی دهان صدمه می زنند.

دیدگاه بگذارید