اتوی فر

می توانید برای ایجاد فرهای کوچک, موج های بزرگ، مارپیچی یا  لوله ای ضخیم از اتوی فر استفاده کنید. برای فر مو با اتوی فر می بایست یکی از روش های زیر را انجام دهید.

روش اول: فر پایه

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 1 10

اتوی فر را گرم کنید. اتوی مو را روشن و برای موی نرم و کم پشت روی ۱۶۰ درجه و برای موهای پرپشت روی ۲۲۰ درجه تنظیم کنید. دمای مناسب مو را انتخاب کنید. برای اینکه به مویتان کمتر آسیب برسد ، سعی کنید پایین ترین درجه ممکن را برای کارتان انتخاب کنید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 2 13

موهای تان را برس بزنید. مطمئن شوید که موهایتان درهم پیچیده نیست . موها می بایست قبل از فر شدن کاملا خشک باشند. با سشوار قسمت های مرطوب را خشک کنید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 3 11

از محافظت کننده حرارت بر روی موهایتان استفاده کنید. این محصول معمولا بصورت اسپری است. این محافظت کننده، سپری بین مو و اتو بمنظور براقی و جلوگیری از صدمه دیدن مو در حرارت بالا ایجاد می کند.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 4 10

موهایتان را در چند قسمت جدا کنید. قسمت ها می بایست حدود ۵-۷ سانتیمتر پهنا داشته باشند و می بایست از پایین تا تاج سر ۳-۴ قسمت باشند. قسمت ها را با استفاده از کلیپ طوری جدا کنید که فقط موهایی که می خواهید فر دهید آزاد باشند .

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 5 10

قسمتهای مختلف مو را فر دهید. مراقب باشید تا موها را هم پوشانی نکنید چون اینکار حرارت را تعدیل و منجر به فرهای شل می شود. از انگشت هایتان برای نگهداشتن لبه قسمت موی نزدیک سیلندر بدون سوختن موی تان استفاده کنید. برای اینکه موها طبیعی تر جلوه کند مراقب باشید که در جهت عقربه ساعت یا خلاف جهت آن فر می کنید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 6 9

زمانیکه مو فر خورد، آن را به بالای سر گیره کنید. این کار را ادامه دهید و تا زمانیکه فرها گرم هستند کلیپ ها را برندارید. بعد از سرد شدن آن را باز و موهای فر را بمنظور مرتبط شدن تکان دهید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 8 8

برای نگهداری فر از تافت مواستفاده کنید. مراقب باید زیاد اسپری نکنید، این کار موهایتان را مجعد و سنگین می کند.

روش دوم: فر بالا به پایین (فر حلزونی یا مارپیچ)

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 9 7

دسته مویی که می خواهید فر کنید بگیرید. برای فرهای محکم تر ، بخش ها کوچک تر را بگیرید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 10 6

اتوی فر را باز و نزدیک قسمت بالایی مو قرار دهید. الان اتو را باز نگهدارید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 11 4

با دست قسمت باقیمانده مو را بدور میله اتو بپیچانید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 12 4

حدود ۱۰ ثانیه مو را به سمت اتو ببندید. بسته به اتوی فر و حرارت تنظیمی ممکن است این زمان متغیر باشد.

در مرحله بعد مو را شل و دوباره تکرار کنید. زمانیکه مو را شل می کنید راحت تر اتو را باز و بست میکنید. مراقب باشید تا پوست تان به اتو نخورد.

روش سوم: فر پایین به بالا ( فر تیوپی یا میله ای)

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 13 3

یک قسمت از مو که می خواهید فر کنید را بگیرید. برای فرهای محکم تر قسمت های کمتر و برای فرهای شل تر قسمت های بیشتری را بگیرید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 14 1

اتوی فر را باز و در نزدیک پایین قسمت مو قرار دهید.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 15 1

اتوی فر را بسته و بتابانید طوریکه موی اطرافش مارپیچ شود. اتو را برای فر تمام طول مو تا نزدیک پوست سر بپیچانید. مراقب باشید تا با پوست سر یا صورت تماس پیدا نکند.

اتوی فر اتوی فر روش های فر کردن مو با استفاده از اتوی فر 16 1

اتو را برای حدود ۱۰ ثانیه به سمت داخلی مو نگهدارید. این زمان بسته به اتوی مو و تنظیمات حرارتی متغیر است. مو را شل و برای قسمت بعد تکرار کنید.

دیدگاه بگذارید