برس ریمل

آیا برس ریمل تان پر از جرم های خشک شده است که شانه کردن مژه ها را مشکل کرده است؟ برس جرم گرفته منجربه جرم گرفتن مژه ها می شود. باید این برس را دور بیاندازید یا اینکه آن را نظافت کرد.

 

تمیز کردن برس ریمل

برس ریمل برس ریمل طریقه نظافت برس ریمل 111

 

جرم های برس را با دستمال کاغذی تمیز کنید. هفته ای یکبار برس را از نظر ریمل های خشک شده بررسی کنید. موهای برس را میان دستمال کاغذ قرار داده و عقب و جلو کنید. اینکار باعث کنده شدن جرم ها از برس می شود.

 

برس ریمل برس ریمل طریقه نظافت برس ریمل 2 45

 

برس را بمنظور شل شدن محصولات خشک شده در آب داغ قوطه ور کنید. برس را پنج دقیقه در آب خیلی داغ قرار دهید. آب کثیف را دور ریخته و دوباره تکرار کنید.

 

برس ریمل برس ریمل طریقه نظافت برس ریمل 3 43

 

برس را در لیوان حاوی الکل ایزوپروپیل فرو برده و ریمل اضافی را پاک کنید.

 

برس ریمل برس ریمل طریقه نظافت برس ریمل 4 43

 

با پنبه یا گوش پاک کن درب تیوب ریمل را پاک کنید. اینکار باعث عدم نفوذ هوا در هنگام بسته شدن ریمل می شود در نتیجه از خشک شدن ریمل جلوگیری می کند.

 

برس ریمل برس ریمل طریقه نظافت برس ریمل 5 42

 

قبل از وارد کردن برس به تیوب ، موهای برس را کاملا خشک کنید. هر گونه آب یا الکل ممکن است ریمل را خشک کند. اینکار را با دستمال کاغذی انجام دهید.

 

 

دیدگاه بگذارید