برنزه کننده

زنان با پوست روشن که می خواهند بدون درمعرض آفتاب قرار گرفتن برنزه شوند می بایست از برنزه کننده استفاده کنند. برنزه کننده ها به صورت پودر شل، پودر فشرده، معدنی ، کرمی و مایع در بازار موجود می باشند. همچنین آنها در انواع رنگ های مات یا براق وجود دارند. برای پوست های روشن یافتن رنگ مناسب و استفاده صحیح از آن مهم است. یادگیری چگونگی استفاده از برنزه کننده روی پوست روشن چندین مرحله دارد که در اینجا راجع به آن بحث می کنیم.

نرنزه کننده برنزه کننده چگونگی استفاده از برنزه کننده برای پوست روشن 1 22

چه فرمول برنزه کننده ای را استفاده می کنید. بخاطر داشته باشید که پودرهای برنزه کننده شل، فشرده و معدنی نیازمند برس آرایشی بزرگی است. برنزه کننده های کرم و مایع را می توان با انگشت یا اسفنج آرایشی زد.

برنزه کننده برنزه کننده چگونگی استفاده از برنزه کننده برای پوست روشن 2 22

ابزار مناسب استفاده از برنزه کننده را انتخاب کنید.

برنزه کننده برنزه کننده چگونگی استفاده از برنزه کننده برای پوست روشن 3 20

انتخاب رنگ برنزه کننده ای که روی پوست روشن بهتر بنظر می آید.  برنزه کننده قهوه ای بژ یا روشن یا صورتی در هنگام استفاده روی پوست روشن مناسب اند.

برنزه کننده برنزه کننده چگونگی استفاده از برنزه کننده برای پوست روشن 4 20

برنزه کننده را در نواحی مورد نظر که در معرض نور آفتاب است بزنید.

برنزه کننده برنزه کننده چگونگی استفاده از برنزه کننده برای پوست روشن 5 19

برنزه کننده را با استفاده از برس ، اسفنج یا انگشتان (بستگی به فرمول انتخابی دارد) با الگوی دورانی بنحو مناسبی پخش کنید.

برنزه کننده برنزه کننده چگونگی استفاده از برنزه کننده برای پوست روشن 6 21

به قسمت های برونزه تان نگاه کنید و مطمئن شوید که خیلی تیره نباشد.

برنزه کننده برنزه کننده چگونگی استفاده از برنزه کننده برای پوست روشن 7 21

هرگونه برنزه اضافی را با دستمال برطرف یا با رنگی روشن تر پوشش دهید.

برنزه کننده برنزه کننده چگونگی استفاده از برنزه کننده برای پوست روشن 8 15

ظاهرتان را با برنزه کردن سینه ها (جاهایی که دیده می شوند) کامل کنید.

نکات:

  • برنزه را در اطراف پیشانی، چانه ، گونه ها ، خط مو، خط فک بزنید.
  • در هنگام استفاده از برنزه کننده کرم یا مایع مطمئن شوید که دست هایتان تمیز است.
  • هرگز برنزه کننده تیره را روی پوست روشن استفاده نکنید.

دیدگاه بگذارید