پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 11 11

چرا پنکیک شکسته را دور می اندازید؟ متداول ترین روش اینست که از الکل استفاده کنید. زمانیکه الکل تبخیر شود، پنکیک خشک می شود. گرچه برخی افرادی که پوست خیلی حساسی دارند ممکن است برای شان مناسب نباشد. خوشبختانه احیای پنکیک شکسته با مقداری فشار و بخار ممکن است.

روش اول: استفاده از الکل

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 1 19

 

پنکیک را باز و در کیسه پلاستیکی قرار دهید. پلاستیک مانع  ریخته شدن خرده های پنکیک می شود. این روش برای استفاده از الکل است. اگر پوستی حساس دارید از روش دیگر استفاده کنید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 2 19

قطعات پنکیک را شکسته و نرم کنید. برای انجام این کار از قاشق، چکش یا دسته برس آرایشی استفاده کنید. اینکار را تا زمانی که پودرتان نرم و غبار شود ادامه دهید.

پودر فشرده را از کیسه بیرون بیاورید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 4 17

مقداری الکل به پودر بیافزایید. بسته به مقدار پودر چند قطره الکل بریزید تا پودر نمناک شود. سعی کنید از الکل ۷۰%  استفاده کنید. هرچه درصد الکل بیشتر باشد سریعتر تبخیر می شود.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 5 16

اجازه دهید الکل برای چند ثانیه در پودر تهنشین کند و بعد اطراف پودر را صاف کنید. این کار را می توان با انتهای برس انجام دهید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 6 18

یک قطعه پلاستیک را روی پودر خیس قرار دهید و بعد با انگشتان آن را صاف و شکل دهید.

پلاستیک را بردارید و پودر را با دستمال کاغذی فشار دهید. زیاد فشار ندهید، پودر ممکن است ترک بردارد.

دستمال کاغذی را بردارید و اگر دوست دارید لبه ها را با برس خط چشم  تمیز کنید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 7 19

پودر را باز رها کنید و اجازه دهید خشک شود. در طول یک شب الکل بخار می شود و پودر خشک شده باقی می ماند.

روش دوم: استفاده از بخار و فشار

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 10 12

 

اتو را روشن و آن را روی بالاترین درجه تنظیم کنید. گرمای حاصل از اتو به تثبیت پودر کمک و آن را محکم می کند. چون در این روش هیچ الکلی استفاده نشده پس مناسب پوست های حساس است. اکثر پودرهای فشرده در ظروف فلزی در پوشش پلاستیکی تعبیه شده اند. مطمئن شوید که پودر فشرده در ظرف فلزی است.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 11 11

شکستن پودر فشرده: از هر چیز سختی مثل نوک چنگال می توانید استفاده کنید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 12 10

همه پودر شکسته را به کیسه منتقل و درب آن را ببندید. اگر لازم شد با چنگالی پودرهای گوشه را نیز خارج کنید. پودر داخل کیسه را بیشتر بشکنید.

پودر را تا زمانیکه تبدیل به غبار شود بشکنید. راحت ترین راه استفاده از قاشق است. پودر می بایست خیلی نرم شود.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 14 8

ظرف فلزی را از پوشش پلاستیکی خارج کنید. بیشتر پودرهای فشرده در ظروف فلزی با پوشش پلاستیکی میباشند. شما میبایست این ظرف فلزی را از پوشش خارج کنید. این کار را می توانید با چاقوی میوه خوری انجام دهید. اگر اینکار را انجام ندهید ممکن است پوشش پلاستیکی را ذوب کنید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 15 8

پودر را به ظرف فلزی برگردانید. کیسه پلاستیکی را باز و پودر را درون ظرف بریزید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 16 7

پودر را با قاشقی در ظرف فشار دهید. از لبه های پودر شروع و بسمت مرکز بروید. سعی کنید چیزی از ظرف بیرون نریزد.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 17 6

اتو را خاموش کنید. اتو می بایست تمیز و داغ باشد. اتو را خاموش و از برق بکشید. مطمئن شوید که هیچ آبی یا بخاری وارد پودر نشود که آن را خراب کند. بخار اتو می بایست غیرفعال باشد.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 18 6

اتو را برای ۱۵ ثانیه در پودر فشار دهید. تا جایی که می توانید فشار دهید و تکان ندهید.گرمای اتو پودر را تثبیت می کند.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 19 4

چند ثانیه اتو را بردارید و بعد برای ۱۵ ثانیه روی پودر فشار دهید. زمانیکه اتو را بر می دارید متوجه می شوید که پودر نرم تر شده است. لازم است فرایند را چند بار تکرار کنید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 20 5

اجازه دهید تا پودر سرد شود، بعد با دقت ظرف فلزی را به پوشش پلاستیکی برگردانید. زمانیکه ظرف سرد شد، مقداری چسب داخل پوشش پلاستیکی بریزید. بعد با دقت ظرف فلزی را به پوشش پلاستیکی برگردانید.

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 21 5

پنکیک شکسته پنکیک شکسته ترمیم پنکیک شکسته 17 6

پنکیک شکسته

دیدگاه بگذارید