اسپری بدن

 

اسپری بدن: دوست داری چه بویی بدهی؟ استفاده از اسپری بدن برای شما رایحه ای خوش بو با ماندگاری بالا به ارمغان می آورد.

 

اسپری بدن اسپری بدن نحوه استفاده از اسپری بدن 1 49

 

اگر اسپری دارای درپوش است آن را بردارید.

 

اسپری بدن اسپری بدن نحوه استفاده از اسپری بدن 2 65

 

اسپری بدن را در ۱۵ سانتیمتری قسمتی که می خواهید اسپری کنید قرار دهید. نزدیک تر از این فاصله پوست را خیس  و دورتر از این فاصله خیلی بو را پخش می کند.

 

اسپری بدن اسپری بدن نحوه استفاده از اسپری بدن 3 63

 

بمدت یک ثانیه اسپری کنید. اگر لازم بود دوباره تکرار کنید.

 

اسپری بدن اسپری بدن نحوه استفاده از اسپری بدن 4 63

 

همچنین می توانید مقداری به دست اسپری کنید و دست ها را تازمانیکه خیس است به بازوها بزنید.

 

دیدگاه بگذارید