کانسیلر مایع

کانسیلر مایع کانسیلر برای بسیاری از افراد محصول آرایشی مهم است و  برای پوشش نقص های زنان مفید است.  این مقاله چگونگی استفاده از کانسیلر را به شما طوری آموزش می دهد که جذاب تر بنظر آیید.

کانسیلر مایع کانسیلر مایع مراحل استفاده از کانسیلر مایع 1 10

انتخاب کانسیلر مایع: مطمئن شوید رنگی متناسب با پوست تان انتخاب کرده اید و به آن آلرژی ندارید. آن را پشت دست تان تست کنید. از کانسیلرهایی که خیلی نارنجی یا صورتی اند دوری کنید. کانسیلر می بایست متناسب با زمینه پوست تان باشد. در روز اول مقداری روی دست زده و بعد از یک شب آن را بررسی کنید. اگر خوب بود روی صورتتان برای پوشش نقص ها استفاده کنید.

کانسیلر مایع کانسیلر مایع مراحل استفاده از کانسیلر مایع 2 10

کانسیلر را روی صورت بصورت نقطه چین بزنید. هنوز کانسیلر را پخش نکنید. مطمئن شوید که روی نقص های صورت زده اید.

کانسیلر مایع کانسیلر مایع مراحل استفاده از کانسیلر مایع 3 9

تصمیم بگیرید که با چه وسیله ای می خواهید کانسیلر را بزنید : اسفنج، برس یا انگشتان

کانسیلر مایع کانسیلر مایع مراحل استفاده از کانسیلر مایع 4 8

اگر اسفنج را انتخاب کرده اید ، کانسیلر را تا زمانیکه بنحو صحیح روی صورت پخش شود نوازش دهید.

کانسیلر مایع کانسیلر مایع مراحل استفاده از کانسیلر مایع 5 7

اگر از برس استفاده کردید، کانسیلر را تا زمان پخش مالش دهید.

کانسیلر مایع کانسیلر مایع مراحل استفاده از کانسیلر مایع 6 10

اگر  انگشتان تان را انتخاب کرده اید دوباره کانسیلر را مالش دهید.

کانسیلر مایع کانسیلر مایع مراحل استفاده از کانسیلر مایع 7 11

بعد بقیه آرایش را انجام دهید.

دیدگاه بگذارید