افترشیو افترشیو نحوه استفاده از افترشیو 5 52

اکثر افترشیوها حاوی الکل هستند. زمانیکه افترشیو به صورت زده شود با تحریک حساسیت باعث سوزش می شود اما با دنبال کردن مراحل زیر می توانید این سوزش را به حداقل برسانید.

 

افترشیو افترشیو نحوه استفاده از افترشیو 1 40

 

صورت را بعد از اصلاح با آب سرد بشویید و تمیز کند. این کار باعث بسته شدن منافذ پوست می شود.

 

افترشیو افترشیو نحوه استفاده از افترشیو 2 56

 

صورت را خیس نگهداشته و افترشیو را روی دست بریزید.

 

افترشیو افترشیو نحوه استفاده از افترشیو 3 53

 

بمدت ۱-۲ ثانیه دست ها را بهم مالش دهید.

 

افترشیو افترشیو نحوه استفاده از افترشیو 4 53

 

دستها را ۴-۵ ثانیه باز نگهدارید. این کار باعث می شود تا قسمت زیادی از الکل افترشیو تبخیر شود.

 

افترشیو افترشیو نحوه استفاده از افترشیو 5 52

 

افترشیو دست ها را با حرکات رو به پایین به صورت و گونه بزنید.

 

دیدگاه بگذارید