فرنچ ناخن

اگر بدنبال ناخنی با ظاهر شیک  و آراسته هستید هیچ چیز به مانیکور فرنچ ناخن نمی رسد. این سبک مانیکور آنقدر راحت است که می توانید در خانه انجام دهید. پوشش پایه صورتی کم رنگ یا شفاف را انتخاب و نوک انگشتان را با لاک ناخن سفید بصورت هلال درآورید. برای جلوه بیشتر اجازه دهید ناخن هایتان بلند شود و یا از ناخن مصنوعی استفاده کنید.

آماده کردن ناخن ها برای فرنچ ناخن

فرنچ ناخن فرنچ ناخن چگونگی  انجام مانیکور و فرنچ ناخن 1

لاک قبلی را پاک کنید. پنبه ای را آغشته به لاک پاک کن کنید و لاک قبلی را حتی اگر شفاف است پاک کنید. مطمئن شوید که اثری از لاک در گوشه ها و شکاف ها نیست .

فرنچ ناخن فرنچ ناخن چگونگی  انجام مانیکور و فرنچ ناخن 2 2

مانیکور فرنچ با ناخن های بلندتر بیشتر جلوه می کند, بنابراین نمی خواهیم آنها را زیاد نزدیک نوک انگشتان تان لب بری کنیم. با لب بری ناخن هایتان تا طول مورد نظر شروع کنید. مطمئن شوید که همه ناخن ها متناسب هستند. از ناخن گیر برای لب بری نقاط نامتناسب استفاده کنید و مطمئن شوید که همه ناخن ها هم طول هستند. اگر می خواهید از اکریل ناخن استفاده کنید می توانید ابتدا ناخن ها را تا نوک انگشتان لبه گیری کنید و بعد چسب اکریل را مطابق دستورالعمل روی بسته آن استفاده کنید.

فرنچ ناخن فرنچ ناخن چگونگی  انجام مانیکور و فرنچ ناخن 3

ناخن ها را سوهان و جلا دهید. از سوهان ناخن برای شکل دهی ناخن ها استفاده کنید طوری که هر ناخن لبه ای صاف و هلالی شکل شود. می توان ناخن ها را مربع یا گرد سوهان کرد. زمانیکه ناخن ها را سوهان می زنید سوهان را به پایین فشار ندهید به ناخن ها صدمه می زند. می بایست آن را در امتداد ناخن بکشید.

فرنچ ناخن فرنچ ناخن چگونگی  انجام مانیکور و فرنچ ناخن 4

ناخن ها را در ظرف آب گرم, شیر یا روغن زیتون فروببرید. این کار ناخن را نرم و کار با آن را راحت تر می کند. ناخن ها را برای ۳ دقیقه در ظرف فرو ببرید و بعد دست تان را با حوله خشک کنید.

استفاده از لاک

فرنچ ناخن فرنچ ناخن چگونگی  انجام مانیکور و فرنچ ناخن 6

پوشش پایه را ایجاد کنید. پوشش پایه فرنچ ناخن معمولا نارنجی کم رنگ , کرمی یا شفاف است. با رنگ کردن وسط اولین ناخن شروع و بعد اطراف ناخن را رنگ کنید. همه ناخن را با ضربات نرم و مناسب پر کنید. به همین ترتیب پوشش پایه ناخن های هر دو دست را انجام دهید.

می توانید کیت مانیکور فرنچ را بهمراه رنگ پوشش پایه , رنگ نوک ناخن و بقیه ابزار مورد نیاز بخرید. اگر می خواهید به سبک کلاسیک فرنچ ناخن عمل نکنید رنگ پایه ای را انتخاب کنید که صورتی یا کرم نباشد. می توانید از رنگ های قرمز, ارغوانی، آبی، سبز یا هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید. برای نوک انگشتان می توانید از لاک ناخن سفید یا رنگ های متضاد دیگر استفاده کنید. اجازه دهید پوشش پایه خشک و بعد از پوشش دوم استفاده کنید. قبل از فرآیند مطمئن شوید که پوشش پایه کاملا خشک شده است.

فرنچ ناخن فرنچ ناخن چگونگی  انجام مانیکور و فرنچ ناخن 7

نوک ناخن ها را با لاک سفید رنگ کنید. هنگام رنگ کردن هلالی نوک ناخن مطمئن شوید که دست تان ثابت است. اجازه دهید نوک ناخن ها کاملا خشک شود و بعد اگر خواستید پوشش دیگری استفاده کنید. اگر کیت فرنچ مانیکور دارید می توانید جهت اطمینان از تمیزی رنگ نوک ناخن از گایدهای هلالی ناخن استفاده کنید. همچنین می توانید این گایدها را با برش نوارهای رنگی ایجاد کنید.

از لاک سفید برای رنگ کردن نوک ناخن هایتان استفاده کنید و بعد از لاک پاک کن مدادی این نواحی را شکل دهید.

فرنچ ناخن فرنچ ناخن چگونگی  انجام مانیکور و فرنچ ناخن 8

پوشش شفافی را برای محافظت ظاهر ناخن های رنگ شده اضافه کنید. این پوشش رویی به ماندگاری  مانیکور کمک می کند.

فرنچ ناخن فرنچ ناخن چگونگی  انجام مانیکور و فرنچ ناخن 10

استفاده از نوار چسب. اگر در نقاشی کردن در خط راست مهارت ندارید می توانید کارتان را با نوار چسب راحت تر کنید. زمانیکه ناخن هایتان کاملا آماده شد و فقط نوک سفید ندارد, نوار چسبی را در امتداد نوک هر ناخن بگذارید. نوار بیشتر ناخن بجز قسمت کوچک انتهایی را می پوشاند . این قسمت را با لاک سفید رنگ کنید.اگر اشتباه کردید مشکلی نیست فقط روی نوار چسب را رنگ زده اید. زمانیکه ناخن هایتان خشک شد, نوار چسب را بردارید.

دیدگاه بگذارید