سایه چشم

موارد زیر به شما در انتخاب بهترین رنگ سایه چشم کمک می کند.

 

354 سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 354

 

با دقت به چشم ها نگاه کنید. رنگ چشمان را تشخیص دهید. میشی, قهوه ای, سبز یا آبی

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 2 39

 

اگر چشم ها آبی اند: سایه چشم برنزه و ارغوانی را برای پلک ها انتخاب کنید. (با خط چشم مشکی)

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 3 37

 

اگر چشم ها سبز هستند: با صورتی کم رنگ شروع و با ارغوانی متوسط روی چین ها را پوشش دهید. این دو رنگ را طوری پخش کنید که یک رنگ معلوم نشود. (با خط چشم آلویی)

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 4 37

 

اگر چشم ها میشی هستند: بژ معمولی روی پلک ها بهمراه سبز متالیک روی چین ها مناسب است. (با خط چشم مشکی)

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 5 36

 

اگر چشم ها قهوه ای روشن هستند: سایه خاکستری روی پلک با سایه فیروزه ای روی چین های پلک مناسب اند. (با خط چشم قهوه ای)

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 6 36

 

اگر چشم ها قهوه ای تیره هستند: طلایی متالیک روی پلک و آبی روشن روی چروک پلک بحالت دودی مناسب است. (با خط چشم آبی تیره)

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 7 36

 

اگر مو بلوند است: بدنبال رنگ های صورتی و ارغوانی باشید.

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 8 30

 

اگر مو قرمز است: بدنبال سبز تیره باشید.

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 9 24

 

اگر مو قهوه ای باشد: بدنبال طلایی، آبی تیره و سبز روشن باشید.

 

سایه چشم سایه چشم انتخاب رنگ سایه چشم 10 22

 

اگر مو مشکی باشد: بدنبال چشم های دودی و رنگ های نمایشی باشید.

 

 

 

دیدگاه بگذارید